Çocuk ve Sanat - Yeşim Altınay

Yazar: Yeşim Altınay | 16.10.2020

Bir şey yap güzel olsun… Huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin.

Bir şey yap doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgâra ve akıntıya kapılmasın; kırılsın lakin eğilip bükülmesin.

Bir şey yap iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın, garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun.

Bir şey yap adil olsun. Haktan hukuktan ayrılmasın. Zalime haddini bildirsin, mazlumun payını versin.

Bir şey yap barış olsun. İnsanlar kin ve nefretten uzaklaşsın. Bombalar patlamasın, çocuklar ölmesin.

Mustafa Kutlu

Bizler bebeklerimizi büyütürken onlara ninniler, şarkılar söyleriz, masallar anlatırız, onlarla konuşuruz. Bebekler bunları anlar mı anlamaz mı diye düşünmeyiz bile. Eminizdir; tabii ki anlar… Bebeklikten çocukluğa geçerken onların anlattığımız hikâyeleri, söylediğimiz şarkıları ne kadar çabuk ve kolaylıkla kaptıklarını yaşayarak görürüz. Anadili ne kadar kolaylıkla öğrendiklerini de. Çocuğa ne verirseniz onu alırsınız.

Biz Hayrat Çocuk Sanat Merkezi olarak, Çocuk ile sanat arasında köprü kuracak eğitimler verirken onların içsel dünyasını sanata yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü sanat bir şeyi anlatma ve doğru yapma fikirlerin, duyguların dışa aktarılma biçimidir. Biz bu köprüleri kurarken öğrencilerimizin hepsinin ileride sanatta bir kariyer edinmelerini, profesyonel sanatçılar olmalarını hedeflemiyoruz. Hedefimiz; onların kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak, yaratıcı yönlerini tetiklemek ve sanatsal anlatımlara teşvik etmektir.

Sanatı benimseyen, önem veren ve takdir eden çocukların ileride - meslekleri ne olursa olsun- alışılmışın dışında düşünen, önyargısız, yeniliklere açık, meraklı ve sorgulayıcı bireyler olarak (yukarıdaki şiirde sözü edilen) iyi, adil, güzel ve doğru işler yapacağına inanıyoruz. Bu yüzden uzun vadeli hedefimiz onları yaratıcı düşünürler ve daha iyi vatandaşlar olarak topluma kazandırmaktır.

F.Yeşim Altınay