Turkiyede Muzik Egitimi Mustafa Anil Sayil

Yazar: Mustafa Anıl Sayıl | 14.12.2020

Türkiye’de Müzik Eğitimi

Müzik ya da musîkî en genel tanımı ile sesin anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Bir diğer tanım olarak müzik; Sesin ve sessizliğin belli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. Bunun gibi daha birçok tanıma ulaşabiliriz.

Eğitim yönünü ele alacak olursak, eğitimin kapsamlı oluşumu içinde, belirlenen amaçlara ulaşmada; Resim, Müzik ve Beden Eğitimi gibi dersler okul eğitimi içim oldukça önemli araçlardır. Bunlar bireyi “öğrenim yaşantısı” içine kolayla çekebilen yeteneğe bağlı derslerdir. Bu nedenle bahsettiğim derslerin önemi okul eğitiminin dışında taşar, aile ve çevreye kadar uzanır. Ülkemizde ise bu tip derslere yeteri kadar önem verilip verilmediği bir tartışma konusu olabilir. Müzik dersinin ve ya bir Resim dersinin öğrenci üzerinde dinlendirici ve öğrenciyi motive edici bir etki yarattığını ne yazık ki çoğu zaman unutuyoruz. Okullarımızda zaten bu derslere sadece 1 saat ayrılıyorken kimi zamanlarda o derslerin yerine temel dersleri koyabiliyoruz ve bu da bizlere güzel sanatlar derslerine gerekli önemin verilmediğini göstermiş oluyor.

Unutmamalıyız ki:” Eğitilmiş insan, çok daha derinlemesine düşünen, çok boyutlu evrensel bir yapıya sahiptir. İşin biçiminden çok, özü ve anlamı ile ilgilidir.

Bu durumda, bugünkü koşullarda müzik ve eğitimi yeniden ele alınmalı ve düzenlenmelidir. Bu yapılırken de müziğin duygusal yönünü değil eğitimsel yönünü irdelemek gerekir. Müzik eğitimini bir amaç olarak değil de eğitsel bir araç olduğu anlayışından hareket edilmelidir.

Çocuk Sanat Merkezi Müzik Eğitmeni Mustafa Anıl Sayıl