KİMLİK

11.09.2019

27.05.1996 tarihinde Av. İbrahim Nuhoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, Hasan Nuhoğlu, E. Başar Nuhoğlu ve İsmail Nuhoğlu tarafından kurulan Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı’nın en önemli hedefi; ülkemizin dört bir yanında yaşamlarını sürdüren ve buralarda kendilerinden beklenen sorumluluk duygusu ve inancı ile topluma katkıda bulunan tüm Nuhoğlu Ailesi üyelerinin ekonomik, kültürel ve zihinsel zenginliklerini bir sinerji yaratarak çoğaltmak ve paylaşmaktır. Bunun için Nuhoğlu Vakfı, üyelerinin öğrenim, sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, kişisel gelişimlerini desteklemek, ailelerine ve çevrelerine olumlu katkılarda bulunacak bilgi ve donanıma sahip, bilgi paylaşımına açık, dayanışmaya hazır örnek bireylerin yetişmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Nuhoğlu Vakfı ‘nın benimsediği çalışma anlayışı üç ana değer üzerine inşa edilmiştir. Birincisi birlik ve dayanışma, ikincisi kurumsal yapılanma, üçüncüsü ise katılımcı yönetim anlayışıdır.

Vakıf, aile içerisindeki bağları kuvvetlendirerek, tüm aile üyelerinin birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ile hareket etmesini sağlamak amacıyla başlattığı soyağacı araştırmasına büyük önem vermektedir. Bu araştırma sayesinde gerek yurtiçi gerekse yurt dışına dağılmış tüm aile bireyleri ile iletişime geçmeyi, Nuhoğlu ailesinin demografik çalışmasını yaparak aileyi yakından tanımayı hedefleyen vakıf, bu alandaki çalışmalarına ağırlık vermiştir. Soyağacı çalışmaları sonucunda şu anda Trabzon (Merkez, Hayrat, Akçaabat, Çaykara, Çarşıbaşı), Erzurum (Merkez, Pazaryolu, İspir), Bayburt (Taht Köyü), Gümüşhane (Şiran, Kürtün), Ordu (Gölköy), Giresun (Espiye), Erzincan (Çayırlı), Çankırı (Merkez, Paşaköy), Karabük (Eflani, Safranbolu), Osmaniye (Kadirli, Sumbas), Balıkesir (Merkez), Afyon (Emirdağ, Şuhut Merkez, Halaç Köyü), Kastamonu (Merkez), Samsun (Kavak), Amasya (Merkez, İpekköy), Bolu (Merkez), Tokat (Zile), Mardin (Kabala),Eskişehir (Merkez), Ankara (Merkez), İzmir (Merkez),Zonguldak (Merkez), Kocaeli (Gölcük, Karamürsel), Tekirdağ (Şarköy, Marmara Ereğlisi), Gaziantep (Nizip) ve İstanbul’da yaşayan aile bireylerine ulaşılmış ve onların vakıf çalışmalarından haberdar olmaları sağlanmıştır.

Nuhoğlu Vakfı, ayrıca aile bireyleri arasındaki iletişimi artırmak ve bireylerin birbirlerini tanımasını sağlayarak aralarındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla her yıl 29 Ekim ve 23 Nisan tarihlerinde tüm aile bireylerinin davetli olduğu geleneksel hale gelen aile buluşmaları düzenlemektedir. Bu buluşmaların haricinde, Nuhoğlu ailesinin yoğun olarak yaşadığı merkezlerde düzenlediği yöresel aile buluşmaları sayesinde ise bir yandan Nuhoğlu ailesi bireylerinin doğup büyüdükleri ve yaşamlarına bir nevi kaynaklık eden bu yerlere sahip çıkma bilinçlerini artırmaya, öte yandan sorumluluk almaya hazır, bilgi paylaşımına açık bireylerle elde edilen somut başarıları göstererek, yörede yaşayan diğer aile ve bireylerce yapılan çalışmaların ve örgütlenmenin örnek alınmasını sağlayarak, daha güzel çalışmaların ortaya çıkmasına destek olmakta, topluma katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Nuhoğlu Vakfı, tüm uygulamaları, kararları, kuralları, belirlenen vakıf politikası doğrultusunda güncelleştirilmeye açık bir biçimde prosedür, talimat, kayıt ve rapor adı altında yazılı hale getirilmiş, uygulayıcıları, uygulama şekilleri, denetimcileri ve denetim şekilleri belirlenmiş, kişisellikten uzak kurumsal kimliğe sahip bir sivil toplum kuruluşudur.

Vakıf, tüm üyelerinin, vakıf yönetiminde, karar alma sürecinde etkin olmalarını sağlamak ve böylece alınan kararların hızlı ve kolayca uygulanmasını, aile içi etkin ve sağlıklı bir bilgi paylaşımını mümkün kılmak istemektedir. Bunun için kurumsal yapılanmasında katılımcı yönetim anlayışını benimsemiştir.

Vakıf ana hizmet komiteleri ve bu komitelere bağlı olarak çalışan çalışma grupları- alt çalışma grupları, varlığının temel dinamiği olarak görülmektedir.

16.05.2005 tarihi itibari ile komitelerdeki yeniden yapılanma sürecine yönelik çalışmalar sonrası vakıf bünyesinde tüm aile bireylerine açık ve aktif olarak çalışan 5 ana hizmet komitesi oluşturulmuştur; Üye envanteri ve soy ağacı hazırlama komitesi, gençleri destekleme ve güçlendirme komitesi, sağlık komitesi, sosyal, kültürel ve bireysel gelişim komitesi, mali kaynak oluşturma komitesi.

Nuhoğlu Vakfı, komiteler sayesinde etki alanını ve verimliliğini artırmıştır. Komitelerin sağladığı ortamda, aile içerisindeki uzman kişiler ile aile içerisindeki ihtiyaç sahibi kişiler her alanda bir araya gelerek, dayanışma ortamı içerisinde fedakarlık duygusu ve birlikteliğin vermiş olduğu haz ile hareket etmekte, sorunlara da vakıf içi bu sağlam dayanışma ve birlikteliklerdeki bilgi paylaşımı çözümü kendiliğinden üretmektedir.

Üyelerinin her birisinin katkısı ile hazırlanan; farklı yerleşim yerlerinde ikamet eden üyelerinin düşüncelerini birbirleriyle paylaştıkları, görüş alış verişinde bulundukları ve fikirlerin paylaşıldıkça büyütüldüğü, şekillendiği bir platform olarak vakfın bünyesinde yer alan Nuhoğlu Vakfı Dergisi 6 ayda bir yayınlanmaktadır.

Vakıf, hayati önem verdiği eğitim alanında desteklemelerini daha çok burs ve kırtasiye yardımı şeklinde sürdürmektedir. Pek çok üniversite öğrencisine karşılıksız eğitim bursu vermekte, lise ve ilköğretim öğrencilerine ise senede bir defaya mahsus olmak üzere karşılıksız kırtasiye yardımı yapmaktadır. Üyeleri içerisinde bakıma muhtaç, hasta akrabalarına da gerekli desteği sağlamaktadır.

Bu sağlam temeller üzerine kurulu vakıf, amaçları ile paralel hareket eden diğer sivil toplum kuruluşları ile de ortak çalışmalar yürütmektedir. Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin “Ateş böceği” adlı projesi Nuhoğlu Vakfı tarafından desteklenmiş, bu proje doğrultusunda Tırsan Treyler AŞ. ve Nuhoğlu Vakfı ortaklığı ile Eğitim Gönüllüleri Derneği’ne tam teşekküllü bir gezici eğitim treyleri hibe edilmiş, projenin neticelerinden büyük memnuniyet duyulmuştur.

Nuhoğlu Vakfı, üyelerinin çoğunlukta olduğu yerleşim birimlerine vakıf hizmetlerini daha etkin ve verimli bir biçimde taşımak için ilk olarak 525 üyesinin olduğu Ordu Gölköy’de temsilciliğini açmış, Gölköy’de gerek Nuhoğlu ailesi üyelerinin gerekse yöre halkının iletişim, görüş alış veriş ve çözüm merkezi olarak hizmet vermeyi amaç edinen temsilciliğinin çalışmalarından duyduğu memnuniyet üzerine örnek temsilcilikleri açmak için gerekli çalışmaları tamamlamıştır.

Şu anda vakıf başkanlığını Hayri Nuhoğlu’nun yaptığı Nuhoğlu Vakfı’nın amacı, değişimi ve gelişimi takip eden, sürekli, kalıcı örnek bir kurum olmak ve daima daha iyiye doğru gitmektir

KURULUŞ

Nuhoğlu ailesi fertlerini bir araya getirerek, geniş ve güçlü bir topluluğun birlikteliğini sağlayan Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı 27 Mayıs 1996 tarihinde kurulmuştur.

Kısa Kısa Nuhoğlu Vakfı Kuruluş Tarihçesi:

Tüm Nuhoğlu ailesi fertlerini aynı çatı altında toplayacak bir vakıf kurma düşüncesi, ilk olarak 1970’li yıllarda gündeme gelir. Aile arasında pek çok kişinin telaffuz ettiği, kurulmasını arzuladığı vakıf Av. İbrahim Nuhoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Nuhoğlu, Esat Başar Nuhoğlu ve Hasan Nuhoğlu’nun çabaları ve girişimleri sonucu ciddiyet kazanır. Aile büyüklerine yapılan ziyaretler, fikir alış verişleri hiç şüphesiz vakıf kurma yolunda atılan en önemli somut adımlardır.

İlk ciddi yaklaşım ve somut adımların Trabzon’un Hayrat ilçesinde ikamet eden Nuhoğlu ailesine mensup fertlerden gelmiş olmasının yanında vakfın kuruluşunu takip eden yıllarda, vakıf amaçları doğrultusunda iletişime geçilen diğer yörelerdeki tüm Nuhoğlu ailesi fertlerinin de vakıf fikrine çok sıcak bakması, bağlanması ve onların da kendi aralarında daha önce bu tür hazırlıklar içerisinde olduklarının öğrenilmesi sevinçle karşılanmıştır.

1996 yılında yapılan hazırlıklar üzerine tartışmak ve vakfın tüzüğünü ana hatları ile oluşturmak amacıyla Nuhoğlu ailesi fertlerine yapılan çağrıya katılanlarla ilk resmi toplantı yapılır ve vakıf fiilen kurulur. 27 Mayıs 1996 tarihinde tescil işlemleri de tamamlanarak Nuhoğlu Vakfı’nın kuruluşu resmileşir. Vakfın sermayesi de kurucu üye olan İbrahim Nuhoğlu, Esat Başar Nuhoğlu, Hasan Nuhoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, İsmail Nuhoğlu, Miktat Nuhoğlu, Ali Paşa Nuhoğlu ve Ömer Çetin Nuhoğlu tarafından karşılanır. Kuruluşu ardından Hayrettin Nuhoğlu’nun sahibi olduğu Şifahane Caddesi No:6 Süleymaniye / Eminönü / İstanbul adresindeki Darüzziyafe Türk Mutfağı, Nuhoğlu Vakfı’nın ilk merkezi olur. Kısa sürede Nuhoğlu ailesinin uğrak yeri olan, vakfın sağlam temellerinin atıldığı bu mekân 1996 yılından 2000 yılının Aralık ayına kadar vakfın merkezi olmaya devam eder.

1996 yılında kurucular kurulunda yapılan seçimle vakfın başkanlığına İbrahim Nuhoğlu getirilir. Hayrettin Nuhoğlu, Esat Başar Nuhoğlu, Hasan Nuhoğlu başkan vekilliği, İsmail Nuhoğlu ise Veznedar ve Muhasip Üye görevlerini üstlenir.

Yönetim Kurulu ayrıca bu toplantıda ulusumuz için son derece önemli iki tarihi; 23 Nisan ve 29 Ekim, Nuhoğlu Ailesinin bir araya geldiği, yıllık aile buluşmalarının tarihleri olarak belirleyerek; bu tarihlerde sembolleşen değerleri Nuhoğlu ailesinin tam anlamıyla benimsediğini, özümsediğini ve bu değerlere daima sahip çıkacağını, savunucusu olacağını adeta simgeleştirmişlerdir. Ailenin bir araya gelmelerine önemli bir değer katmışlardır.

23 Nisan 1997 ve 23 Nisan 1999 tarihlerinde yapılan genel kurul toplantılarındaki seçimlerde yönetim kuruluna seçilen İbrahim Nuhoğlu 29.10. 2000 tarihine kadar vakıf başkanlığı görevini sürdürür. Bu süre zarfında bir yandan aile içerisinde vakfın benimsenmesi çalışmalarını yürüten yönetim kurulu üyeleri diğer taraftan aile içerisindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeye, eğitim, sağlık, yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı çeken aile bireylerine ise destek olmaya devam eder. Fakat Nuhoğlu Ailesini temsil eden vakfın çalışmaları bizzat yönetim kurulunun kendisine kâfi gelmez. Bunun üzerine İbrahim Nuhoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, Aziz Nuhoğlu, Esat Başar Nuhoğlu, Aykurt Nuhoğlu, Ethem Nuhoğlu, İsmail Nuhoğlu, M. Faruk Nuhoğlu ve Asiye Nuhoğlu’dan oluşan yönetim kurulu Nuhoğlu Vakfı’nın güçlenmesi, hizmet ağının gelişmesi için yönetimde değişikliğe gidilmesi kararını alır. Vakfın kuruluşundan beri büyük özveri ile çalışmış olan kurucu üyeler ile yönetimde görev alan aile üyeleri yaptıkları fikir alış verişleri neticesinde 29 Ekim 2000 tarihinde olağanüstü genel kurul kararını alır. Bu karar aynı zamanda aile üyelerine yönetime katılmaları ve sorumluluk almaları için yapılmış önemli bir çağrıdır. Nuhoğlu ailesinin önde gelen iş adamlarından Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi Ömer Çetin Nuhoğlu ile Borsa Lokantaları‘nın sahibi Rasim Özkanca 29 Ekim 2000 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görev kabul ederler. Vakfın kuruluşundan beri vakıf başkanlığını üstlenmiş İbrahim Nuhoğlu ile kurucu üyelerden Esat Başar Nuhoğlu yönetime yeniden aday olmazlar. Yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulu seçilir ve görev taksiminde Ömer Çetin Nuhoğlu vakıf başkanı olur. Yönetim kurulunda alınan kararla vakfın merkezi Ö.Çetin Nuhoğlu’nun sahibi olduğu Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.’nin Osmangazi M. Yanyol, Yıldızhan C. No:6 Samandıra / İstanbul adresi olur. Vakfın idari işlerinin yürütülmesi ve kurumsal yapının oluşturulmasından sorumlu olarak Filiz Nuhoğlu yönetim kurulu tarafından 04.12.2000 tarihinde göreve getirilir.

Bugün Nuhoğlu Vakfı:

Sevgi, dayanışma ve paylaşım temelleri üzerine kurulu olan Nuhoğlu Vakfı bugün önemli bir sivil toplum kuruluşudur.