Daha İyi Bir Dünya İçin "Sanata Evet"

Yazar: Hayri Nuhoğlu | 10.10.2020

Sanat olgusu tarihin farklı dönemlerinde farklı anlayışlarla vuku bulmuş ve mevcut kapsamı dâhilinde farklı isimlerle ifadelendirilmiştir. Bu ifadeler ile zaman içinde sanat olgusunun tanımı değişime uğramış, anlamı çeşitlik kazanmış, işlevi farklılık göstermiş ve insanların ihtiyaçlarını dile getirmiştir. Bu nedenle sanatı yapan, üreten, icra eden ve ortaya çıkaran insandır. Tüm insanlar ürettiklerini diğer insanlara sunmak ve beğenilmek arzusu taşır. İşte tam da bu noktada insana hitap eden ve etkileyen her şeyi bir sanat olarak görebiliriz. Yaygın olarak resim, heykel, tiyatro ve müzik gibi alanlarda çalışan kişiler sanatçı olarak düşünülmektedir. Bu çerçevenin dışında kalanların sanki sanatla hiç ilgileri yokmuş gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Halbuki sanatı bir düşünce sisteminin adı olarak görmemiz gerekir ve bu düşünce sisteminin sonucunda da ortaya bir ürün çıkması gerekir. Örneğin bir doktorun ameliyatı nasıl daha iyi yaparım diye düşünme süreci de bir sanattır veya bir araba tamircisinin işini en iyi şekilde yapma arayışı içerisinde olmasını da sanat olarak görmemiz gerekir.

İnsan, sanatla birlikte gelişerek sanatı, kendini ifade etme aracı olarak kullanmaktadır. Bu sebeple sanat eğitiminin çocukluk yaşlarında başlaması yaratıcı, estetik düşünce ve bilinçli bireyler yetişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

TÜİK verilerine göre Avrupa’nın en genç nüfuslu ülkesi konumunda bulunan Türkiye’de 0-17 yaş arasındaki çocuklar toplam nüfusun %28’ini oluşturuyor. Nüfusunun %8’ini 4 yaşın altındaki çocukların oluşturduğu Türkiye aynı zamanda Avrupa ülkeleri arasında en yüksek küçük çocuk nüfusuna sahip olan ülke. Bu veriler ışığında, çocukların ve gençlerin gelişim süreçlerine katkı sağlayacak adımların atılması öncelikli konuların arasında yer almalıdır. Yapılan bilimsel araştırmalar, çocukların erken yaşlardan itibaren sanat ile buluşmasının dönüştürücü gücüne işaret etmektedir. Çocukların hayatlarının ilk yıllarından itibaren resim, müzik, dans gibi etkinliklerle temas etmeleri, ileriki yıllarda kültür, sanat, toplumsal ilişkiler ve diğer meslek gruplarına olan ilgi, yatkınlık katılımlarının en belirleyici etmenlerinden biri olarak görülüyor. Araştırma sonuçları çocukların okullarından kalan zamanlarında spor, sanat, bilim gibi farklı alanlarda atölye veya kulüp etkinliklerine düzenli olarak katıldığında okulda daha başarılı olduklarını, kendilerini daha yetkin ve özgüvenli hissettiklerini ve geribildirim vermek, liderlik yapmak gibi grup süreçlerine ilişkin deneyimleri daha fazla tecrübe ettiklerini, hatta ileri yaşlarda gönüllü etkinliklere katılım gibi toplumsal sorumlulukları daha fazla yerine getirdiklerini göstermektedir. Bu verilerden yola çıkarak ders dışındaki zamanlarda çocukların ve gençlerin hem eğlenmelerine hem de ilgi duydukları alanlarda bilgi ve beceri kazanmalarına olanak sağlayan etkinliklerin önemi su götürmez bir gerçektir. Ancak maalesef Türkiye’de çocuklar ve gençlerin okul sonrası zamanlarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin araştırmalara baktığımızda, spor, sanat, bilim gibi farklı alanlarda etkinliklere katılım oranlarının oldukça düşük olduğunu görülmektedir.

Vakfımızda tam bu noktada çok önemli bir misyon üstlenmiştir. Bildiğiniz gibi sanat eğitimi alanında bölgemiz ve ülkemiz adına çok önemli bir adım atılarak aile üyelerimizin de destekleriyle Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezimiz kuruldu. Sanat merkezimizde 2 yıldır 100’e yakın öğrenciye piyano, keman, çello, gitar, bateri ve resim dersleri verildi ve eğitimlerine başarıyla devam ediyorlar. Öğrencilerimiz bugüne kadar birçok yöresel ve uluslararası müzik eserini seslendirdi ve birbirinden yaratıcı resimlere imza attılar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanat ile düşünceleri, hayalleri ortaya çıkarıyor ve yaratıcılıklarının geliştiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor.

Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Geleneksel aile buluşmamızda Hayrat Çocuk Sanat Merkezimizdeki öğrencilerimizin verdiği konser ve resim yarışmamız ile ilgili ödül töreni bizlere her zamanki eğlenceli ve keyif dolu anlar yaşatmıştı. Şenliğimize tiyatro sanatçısı Tamer Levent de davetlimiz olarak katılarak Hayratlı hemşerilerimize ve misafirlerimize “Sanata Evet” temalı bir konuşma yapmıştı. Çocuklarımızın, gençlerimizin, bu vizyonla geleceğin dünyası için yetişiyor olması bizleri her şeyden çok heyecanlandırıyor.

Vakfımız bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve onursal başkanımız Sayın Çetin Nuhoğlu’nun da destekleriyle önemli bir projeye daha imza attı. Gezen Sinema projemizle sanatın en önemli alanlarından biri olan sinemayı 24 Şubat tarihinden itibaren bir ay boyunca Trabzon’daki 18 ilçede yaşayan yaklaşık 20 bin çocuk ile buluşturduk ve hayatında belki de hiç sinemaya gitmemiş çocukları sinemayla tanıştırmış olduk. Gezen sinemaya katılımın ve ilgilinin yüksek olması da ne kadar doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizi bizlere bir kez daha gösterdi.

Vakfımız yeni dönemde de çocuklarımızı ve gençlerimizi iyi bir eğitim alabilmeleri, sanatı bir yaşam tarzı haline getirmeleri için tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir. Bu yüzden “Sanata Evet” diyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,